More

  Choose Your Language

  HomeKannadaಗ್ಯಾಲರಿ

  ಗ್ಯಾಲರಿ

  ALL POSTS

  ಕೇವಲ ಜನ್ಮದಿಂದ ಹಿರಿಮೆಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ

  ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ಒಬ್ಬ ಅರಬಿ ಅರಬೇತರನ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅರಬೇತರನು ಅರಬನ ಮೇಲಾಗಲಿ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಬಿಳಿಯವನು ಕರಿಯನ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರಿಯವನು ಬಿಳಿಯವನ ಮೇಲಾಗಲಿ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ. ಹಿರಿಮೆ ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ...

  ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ದಾರಿ

  ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಬಾರದಾದರೆ, ನಿಮಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದವರನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದವರನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು "ಕೆಳಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋಲಿಕೆ" (Downward Social Comparison) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏರಿದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ...

  ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಮೈ ಕರಗಿಸುವುದು

  ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು) ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಊಟದಿಂದ ಭರಿಸಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಪೇಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ (ಖಾಲಿ ಬಿಡಿರಿ). ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೇ (NFHS-5) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ,...

  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಗೌರವಾರ್ಹ

  ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆಂದು ಹೆಣವೊಂದು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮುಂದಿನಿಂದ ಸಾಗಲು, ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತರು. "ಅದು ಯಹೂದಿಯದ್ದು" ಎಂದು ಹೇಳಲಾದಾಗ, ಪ್ರವಾದಿಯವರು "ಅವನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ, ಜೀವಂತ ಅಥವಾ ಮೃತ, ಅವರ ಧರ್ಮ, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ, ಜನಾಂಗವೇನೇ...

  Most Read