More

    Choose Your Language

    ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ

    ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ 	ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: "ಯಾರು [ಇತರರಿಗೆ] ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾರು [ಇತರರಿಗೆ] ಕಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೋ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ." 	ಅಬು ದಾವೂದ್ (3635)
    WHAT OTHERS ARE READING

    Most Popular