More

    Choose Your Language

    ನ್ಯಾಯ

    ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ದಿನ	ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಡಿ. 	ಕುರಾನ್ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಸೂಕ್ತಿ 2
    WHAT OTHERS ARE READING

    Most Popular