More

  Choose Your Language

  ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಮೈ ಕರಗಿಸುವುದು

  • Diet Control and Losing Weight_Kannada Curious Hats

  ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:

  ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು) ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಊಟದಿಂದ ಭರಿಸಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಪೇಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ (ಖಾಲಿ ಬಿಡಿರಿ).

  ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೇ (NFHS-5) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, “ಪ್ರತಿ 4ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾರತೀಯರ ದೇಹದ ತೂಕ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿದೆ”

  https://www.indiatoday.in/diu/story/obesity-india-one-in-every-four-has-weight-problem-1953621-2022-05-24

  WHAT OTHERS ARE READING

  Most Popular