ಮರಣದ ನಂತರ ಜೀವನ

  • Life after death - Kannada
  • Is Death the End or Beginning Kannada
  • Is Life After Death Possible Kannada

ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಏಕ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಅದು ಸಾವು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಸಾವು ಎಂದರೇನು? ಅದು ಕೇವಲ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವೇ? ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸಾವೇ ಕೊನೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1. ನ್ಯಾಯ – ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. 2. ನೆರವೇರದೇ ಉಳಿದ ಕನಸುಗಳು – ಹಲವು ಯುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಜನರು ಅಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ದುರಂತಮಯ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. 3. ಅದೃಷ್ಟ – ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಸುಖ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯ ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಸಾವು ಎಲ್ಲದರ ಅಂತ್ಯೆಯೇ? ನ್ಯಾಯ, ನೆರವೇರದೇ ಉಳಿದ ಕನಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲದರ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ? ಸಾವೇ ಕೊನೆಯಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನ ನಿರೂಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ, ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಈ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾವಿನ ನಂತರ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿದೆಯೇ?

WHAT OTHERS ARE READING

Most Popular