More

  Choose Your Language

  Homeவீடியோக்கள்சமூகப் பிரச்சினைகள்

  சமூகப் பிரச்சினைகள்

  ALL POSTS

  அதிகரிக்கும் முதியோர் இல்லங்கள் – குர்ஆனின் தீர்வு

  இந்தியாவில் சுமார் 13.8 கோடி முதியோர்கள் உள்ளனர். இந்தியாவில் 1.8 கோடி வீடற்ற முதியோர்கள் இருப்பதாக ஒரு அறிக்கை மதிப்பிடுகிறது. முதியோர் இல்லங்கள் அதிகரிப்பதைத் குறைக்க குர்ஆனிலிருந்து ஒரு அற்புதமான தீர்வு.

  Most Read